พลตรี มโนช จันทร์คีรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๕ เป็นประธานในพิธีการตรวจสภาพความพร้อมด้านกำลังพล เครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก ศุภวัจน์ จิตรมนตรี รองผู้บังคับการกองบิน ๗ นำกำลังพลจำนวน ๔๐ นาย พร้อมด้วย รถอำนวยการเคลื่อนที่, รถบรรทุกน้ำจำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร และรถขนย้ายผู้ประสบภัยของกองบิน ๗ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ สนามฝึกกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๒๕ ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1