นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัว กองบิน ๗ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อสำรองให้กับผู้ป่วยที่มีความต้องการเลือด ซึ่งขณะนี้ธนาคารเลือดมีปริมาณโลหิต ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยได้โลหิตทั้งสิ้น ๑๐๐ ยูนิต คิดเป็นจำนวน ๓๕,๐๐๐ ซีซี ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1