พิมพ์
ฮิต: 255

นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีติด PATCH ให้แก่นักบินฝูงบิน ๗๐๑ ซึ่งผ่านหลักสูตรการฝึกบิน FIRST SOLO GRIPEN กับเครื่องบินขับไล่ แบบที่ ๒๐/ก (GRIPEN 39) โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๗(๑), (๒), เสนาธิการกองบิน ๗, ผู้บังคับฝูงบิน ๗๐๑ และข้าราชการ ฝูงบิน ๗๐๑ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๗๐๑ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1