นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพุนพิน เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีกิจกรรมพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง (เก็บผักตบชวา) และปรับปรุงภูมิทัศน์
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก ศุภวัจน์ จิตรมนตรี รองผู้บังคับการกองบิน ๗ (๒) นำกำลังพลจิตอาสาของกองบิน ๗ จำนวน ๓๕ คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณคลองกรูด หมู่ที่ ๑ ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1