นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยรองผู้บังคับการกองบิน ๗ (๑), (๒) และเสนาธิการกองบิน ๗ เข้าเยี่ยมคำนับ นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพุนพิน, นายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง และนายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมกันนี้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการบูรณาการในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เมื่อเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ และโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในการร่วมมือกันแต่ละอำเภอ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1