นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วิระ เสาวดี เป็นผู้แทนเข้าร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห้วงเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๔ ธันวาคม๒๕๖๒ – ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ที่บริเวณหน้าอาคารที่ทำการ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1