นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ขับขี่ปลอดภัย มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามนโยบายของรัฐบาล และผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การขับขี่อย่างปลอดภัย การรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนน ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในช่วง ๑๐ วันอันตรายเพื่อให้พี่น้องประชาชนเดินทางโดยปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่
โดยมี ตำรวจทางหลวง ๕ กองกำกับการ ๒ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี รองผู้บังคับการกองบิน ๗(๒) เสนาธิการกองบิน ๗ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และกำลังพลจิตอาสา กองบิน ๗ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ช่องทางหลักกองบิน ๗ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1