นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ แผนกช่างโยธา กองบิน ๗ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ เข้าร่วมพิธีฯ ณ แผนกช่างโยธา กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1