พิมพ์
ฮิต: 2297

นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยเสนาธิการกองบิน ๗ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๗ เข้าเยี่ยมคำนับ นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง, นายบุญชัย สมใจ นายอำเภอเมืองระนอง, นายสัญญา เกตุลิขิตกุล นายกเทศมนตรีตำบลหงาว และนายสุนาถ ภักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว จังหวัดระนอง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1