นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลถึงประชาชน" โดยกระทรวงวัฒนธรรมมอบความสุขแบบวิถีไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ และพิธีเปิดศูนย์อำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก โดยท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี กรมท่าอากาศยาน ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมฯ
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก ปรัชญา ทิพยรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๗ เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมฯ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1