นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาป่าชายเลน” เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
โอกาสนี้นาวาอากาศเอก ศุภวัจน์ จิตรมนตรี รองผู้บังคับการกองบิน ๗ นำกำลังพลจิตอาสา กองบิน ๗ จำนวน ๓๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ลานวัฒนธรรม หมู่ที่ ๗ ตำบลปากกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1