นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานร่วมพิธีเปิดและปล่อยแถวชุดอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมในพิธีฯ
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ นาวาอากาศโท อมรชัย กลิ่นจันทร์ หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๗ พร้อมด้วยกำลังพล กองบิน ๗ จำนวน ๓๐ คน เข้าร่วมพิธีฯ ณ ชายหาดแหลมโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1