xxxxกองบิน ๗ จัดเลี้ยงอาหารให้กับทหารกองประจำการ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔

xxxxกองบิน ๗ จัดกิจกรรมตรวจสภาพยานพาหนะกำลังพล

xxxxศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม

xxxxกองบิน ๗ จัดกิจกรรม "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔

xxxxกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๗ รับมอบโล่รางวัลการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครบรอบ ๗๓ ปี

xxxxครบรอบ ๑๐ ปี ฝูงบิน ๗๐๒ กองบิน ๗ ได้จัดตั้งฝูงบินและบรรจุเครื่องบินแบบ SAAB 340B และ SAAB 340 AEW เข้าประจำการ ในกองทัพอากาศ