นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย เสนาธิการกองบิน ๗ และกำลังพลจิตอาสา กองบิน ๗ จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รวมใจกันบรรจุแอลกอฮอล์ชนิดน้ำสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ พร้อมติดฉลากผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑,๔๐๐ ขวด (๓๐๐ ลิตร) และแอลกอฮอล์ชนิดน้ำสำหรับล้างมือ จำนวน ๖๐๐ ลิตร เพื่อแจกจ่ายให้แก่ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ, และครอบครัวของกองบิน ๗ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่โดยรอบกองบิน ๗ ในการนำไปฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์ วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นผู้ส่งมอบ ณ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โอกาสนี้ กองบิน ๗ ได้มอบแอลกอฮอล์ ๗๕% สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ให้แก่ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๕๐ ขวด เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1