นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์การแพทย์(กล่องใสครอบศรีษะผู้ป่วย) เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จำนวน ๕๙ ชุด จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีผู้แทนจากโรงพยาบาลภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธี
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมอบหมายให้ นาวาอากาศโท ทศพล ทองงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกองบิน ๗ เป็นผู้แทนรับมอบอุปกรณ์ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1