นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๗, เสนาธิการกองบิน ๗ และกำลังพลจิตอาสา กองบิน ๗ จำนวน ๓๐ นาย จัดกิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถานบริเวณโดยรอบที่ตั้งกองบิน ๗ พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือและอุปกรณ์ให้แก่พระสงฆ์ โดยมีผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ วัดเกษมบำรุง ตำบลบางงอน และวัดเกาะกลาง ตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1