นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือ โลตัส เบดดิ้ง กรุ๊ป มอบที่นอนสนามพร้อมชุดเครื่องนอนให้กับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมอบให้แก่โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จำนวน ๘๐ ชุด โดยมีนายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้างเป็นผู้รับมอบ และมอบให้โรงพยาบาลพุนพิน จำนวน ๒๐ ชุด โดยมีแพทย์หญิง เบญจวรรณ ปัจจักขะภัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพุนพิน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1