นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ จำนวน ๑๐ นาย พร้อมด้วยรถดับเพลิงอาคาร จำนวน ๑ คัน ร่วมกับนายบรรเทิง คงขันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย ,เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยรถดับเพลิงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน ๑ คัน ,เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยรถลำเลียงน้ำจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร จำนวน ๑ คัน และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วยกันระดมสรรพกำลังเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้บริเวณพื้นที่แนวป่าของศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อไม่ให้ลุกลามเข้าสู่อาคารสำนักงาน และ บ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้เคียง บริเวณหมู่ที่ ๙ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1