นาย วิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับมอบเจลแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพอนามัยสำหรับมือ ๗๕% จำนวน ๑,๕๐๐ ถุง จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์ วัฒนา รักษาพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย เสนาธิการกองบิน ๗ ร่วมรับมอบเจลแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพอนามัยสำหรับมือ ๗๕% จำนวน ๑๐๐ ถุง เพื่อนำไปมอบให้แก่กำลังพลของกองบิน ๗ ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดคัดกรองต่างๆและมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบของกองบิน ๗ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1