นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ มอบหมายให้นาวาอากาศโท อมรชัย กลิ่นจันทร์ หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๗ นำเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ จำนวน ๒ นาย และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยจำนวน ๗ นาย พร้อมรถดับเพลิงอาคารขนาดความจุ ๔,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้โรงงานรมยางของนายนิสิต วงศ์ประพัย อายุ ๔๐ ปี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าช่วยเหลือและบัญชาการเหตุการณ์ มีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมบูรณาการในการระงับเหตุเพลิงไหม้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี, เทศบาลตำบลบ้านทำเนียบ, เทศบาลตำบลท่าขนอน, องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ, องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน, องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และมูลนิธิกุศลศรัทธาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เบื้องต้นสิ่งของในโรงงานเสียหายทั้งหมด ตัวอาคารอยู่ในระหว่างการตรวจสอบความเสียหาย สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร ณ หมู่ที่ ๗ บ้านดอนเลียบ ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1