พลอากาศตรี กานต์ชนก หันหาบุญ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษาและการฝึก และอนุศาสนาจารย์ ประจำปีงบประมาณ ๖๔ ของกองบิน ๗
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๗ ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1