นาวาอากาศเอก กฤษณะ สุขดี รองผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ให้แก่กำลังพลในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี คุณ เบญจมาศ ขวัญดี นักวิชาการขนส่งชำนาญการ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎจราจร และการขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้กับกำลังพลกลุ่มเสี่ยงของกองบิน ๗ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1