พิมพ์
ฮิต: 189

 เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ถือเป็นวันครบรอบ ๑๐ ปี ที่ฝูงบิน ๗๐๒ กองบิน ๗ ได้จัดตั้งฝูงบินและบรรจุเครื่องบินแบบ SAAB 340B และ SAAB 340 AEW เข้าประจำการ ในกองทัพอากาศ ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของชาวฝูงบิน ๗๐๒ และชาวกองบิน ๗ ที่ได้ปฏิบัติภารกิจ เพื่อรับใช้ประเทศชาติตลอด ๑๐ ปีที่ผ่านมา และยังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ ตามที่กองทัพอากาศมอบหมายในทุกรูปแบบ ดังวิสัยทัศน์ของฝูงบินที่ว่า "READY FOR ANYTHING พร้อมทุกเมื่อ เพื่อทุกภารกิจ" ต่อไป

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1