พลอากาศเอก สุรสีห์ สิมะเศรษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบโล่รางวัลการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ อันดับที่ ๑ ได้แก่ กองบิน ๗ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครบรอบ ๗๓ ปี โดยมี นาวาอากาศเอก ศุภวัจน์ จิตรมนตรี รองผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นผู้รับมอบรางวัลฯ พร้อมร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครบรอบ ๗๓ ปี ณ ห้องประชุมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1