พิมพ์
ฮิต: 88

 นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การขับขี่อย่างปลอดภัย และรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนน และลดปัจจัยเสี่ยงอันเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านพื้นที่กองบิน ๗
โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๗(๑), รองผู้บังคับการกองบิน ๗(๒), หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗, เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ๕ กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจทางหลวง, ผู้แทนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี, ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ, ทหารกองประจำการ, จิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน สังกัดกองบิน ๗ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ช่องทางหลักกองบิน ๗ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1