นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ และครอบครัว กองบิน ๗ ร่วมจัดกิจกกรรมสวดมนต์ข้ามปี เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยประโยชน์ของการสวดมนต์ข้ามปีมีดังนี้ เพื่อเป็นการฝึกสมาธิ ทำให้สมองปลอดโปร่ง สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัย ตลอดจนเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป ณ พุทธสถาน กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

 

pic1 pic1 pic1 pic1