นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗ ทหารกองประจำการ และครอบครัว กองบิน ๗ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ บริเวณพุทธสถาน กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1