นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยคุณกุลิสรา สุวรรณ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ของกองบิน ๗ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความเสียสละ, ความมีระเบียบวินัย, สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นทหารอากาศ และเติบขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป ดังคำขวัญวันเด็กที่ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง, การแสดงการบินของเครื่องบิน Gripen, การแสดงของสุนัขทหาร, การสาธิตการกวาดล้างข้าศึก, การแสดงของโรงเรียนอนุบาลกองบิน ๗, การแสดงการบินค้นหาและช่วยชีวิต ของเฮลิคอปเตอร์ แบบที่ ๑๑ (EC-725) จากหน่วยบิน ๒๐๓๗, บริษัท คิงเพาเวอร์มอบลูกฟุตบอลให้กับเด็กๆจำนวน ๓,๐๐๐ ลูก และหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อมอบของรางวัลให้แก่เด็กๆที่เข้าร่วมงาน โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๗(๑), (๒), เสนาธิการกองบิน ๗, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๗ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ลานจอดอากาศยานกองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1