นาวาอากาศเอก ปรัชญา ทิพยรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๗ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและทหารกองประจำการ กองบิน ๗ ร่วมการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือพระราชทาน โดยทำการฝึก ณ บริเวณหน้ากองบังคับการกองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1