พลตรี ทรงพล สุมนาวดี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ เป็นประธานในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และวันกองทัพไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก ปรัชญา ทิพยรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๗ นำข้าราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๗ ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ลานจอดอากาศยาน กองบิน ๗ เมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1