นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา จำนวน ๑,๒๐๗ คน ร่วมจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา” เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเสด็จมาเป็นองค์ประธานการประชุมวิชาการฯ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
โอกาสนี้นาวาอากาศเอก ศุภวัจน์ จิตรมนตรี รองผู้บังคับการกองบิน ๗ นำกำลังพลจิตอาสา กองบิน ๗ จำนวน ๓๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1