เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพุนพิน เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โอกาสนี้ นาวาอากาศโท อมรชัย กลิ่นจันทร์ หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๗ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๗ นำกำลังพลจิตอาสา กองบิน ๗ จำนวน ๒๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ โรงเรียนบ้านนาใหญ่ หมู่ ๗ ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1