พลอากาศตรี Carl-Johan Edstrom ผู้บัญชาการทหารอากาศสวีเดน และคณะฯ พร้อมด้วย พลอากาศตรี พิบูลย์ วรวรรณปรีชา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ ในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางมารับฟังการบรรยายสรุป และเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๗
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗, รองผู้บังคับการกองบิน ๗, เสนาธิการกองบิน ๗, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ และข้าราชการ กองบิน ๗ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๗ และรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1