พิมพ์
ฮิต: 259

พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทานและคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการก่อสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย รองแม่ทัพภาคที่ ๔, เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๕ และนาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๗ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าของโครงการ ฯ ณ ห้องประชุม กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1