พิมพ์
ฮิต: 357

พลอากาศโท สุรสีห์ ศิมะเศรษฐ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม กองบิน ๗

โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยข้าราชการ กองบิน ๗ร่วมให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๗
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1