พิมพ์
ฮิต: 394

นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึก ปฏิบัติการป้องกันฐานบินของนักเรียนจ่าอากาศ ชั้นปีที่ ๒เหล่าอากาศโยธิน ณ ห้องประชุมยอดเตย กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1