พิมพ์
ฮิต: 504

นาวาอากาศเอก ศุภวัจน์ จิตรมนตรี รองผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานเปิด โครงการอบรมมนุษยปัจจัย (Human Factors) ให้แก่ข้าราชการ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ เมื่อ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1