นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการ กองบิน ๗ มอบหมายให้แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๗ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๒๕๕ คน เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่ กองบิน ๗ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ให้กับนักเรียนอนุบาลในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โอกาสนี้ แผนกกิจการพลเรือน ได้นำชมการแสดงของสุนัขทหาร ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๗ และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับอากาศยานแบบ บข.๒๐ (Gripen) โดยเจ้าหน้าที่ ฝูงบิน ๗๐๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1