ตามสั่งการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้หน่วยต่างๆ ของ กห. จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ (ทบ. ทร. ทอ.) ไปสนับสนุน กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกระบวนการตรวจคัดกรองทุกสนามบินนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ นั้น
นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ นาวาอากาศโท ทศพล ทองงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกองบิน ๗ จัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ร่วมกับ พันเอก ณัฏฐ์พฤทธ์ ชัชชัยวรกฤศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต และนายสุขสวัสดิ์ สุขวรรณโณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตั้งจุดคัดกรอง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน เพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้น โดยมีจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1