พันเอก จินดา ชาญใบพัด ผู้บังคับศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ ๔ เป็นประธานในพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ ๔ ประจำพื้นที่ภาคใต้ ครบรอบ ๒๗ ปี
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก กฤษณะ สุขดี เสนาธิการกองบิน ๗ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ กองบังคับการ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ ๔ ประจำพื้นที่ภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1