พิมพ์
ฮิต: 3117

 นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก กฤษณะ สุขดี เสนาธิการกองบิน ๗ เป็นผู้แทนมอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬา พร้อมทั้งสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี อาจารย์วิโรจน์ ติณพันธุ์ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง เป็นผู้รับมอบ ณ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๔กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1