นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานของดีเมืองสุราษฎร์ และกาชาดจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำไปบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน และส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาด พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในพิธีฯ
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก ปรัชญา ทิพยรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๗ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1