นาวาอากาศเอก กฤษณะ สุขดี เสนาธิการกองบิน ๗ ได้นำข้าราชการกองบิน ๗ ให้ความรู้ด้านวิชาการลูกเสือ-เนตรนารี เหล่าอากาศ และมอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
โอกาสนี้ นางสาว รัญจวนศรี ขุนไชยรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี เมื่อ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1