นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๗(๑), (๒) และเสนาธิการกองบิน ๗ นำเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๗ ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต และท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตั้งจุดคัดกรองและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา ให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1