นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๗(๑), (๒), เสนาธิการกองบิน ๗, ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธินกองบิน ๗ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๗ นำเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตั้งจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนาให้กับทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒ (ทหารใหม่) ที่ได้รับการปล่อยกลับบ้าน เพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้น ณ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1