พิมพ์
ฮิต: 122

 พลตรี มโนช จันทร์คีรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๕ เป็นประธานในพิธีการตรวจสภาพความพร้อมด้านกำลังพล เครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก กฤษณะ สุขดี เสนาธิการกองบิน ๗ นำกำลังพลจำนวน ๒๐ นาย พร้อมด้วย รถอำนวยการเคลื่อนที่ และรถบรรทุกน้ำจำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร เข้าร่วมในพิธีฯ ณ สนามฝึกกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๒๕ ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1