พิมพ์
ฮิต: 140

 นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ​ ผู้บังคับการกองบิน ๗ นำข้าราชการ ,ลูกจ้าง ,พนักงานราชการ ,ทหารกองประจำการ และครอบครัว กองบิน ๗ ร่วมฟังพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชา และประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามด้านพุทธศาสนา ณ พุทธสถาน (วิหารพระพุทธมหาเมตตา) กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1