นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๗ ,เสนาธิการกองบิน ๗ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ,ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ,ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๗ ร่วมประกอบพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ ,พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีทางศาสนาอิสลาม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองบิน ๗ ครบรอบ ๓๘ ปี โดยมีนาย ประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1