พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันวิภาวดีรำลึก ครบรอบ ๔๓ ปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ที่มีต่อข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร และประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก ศุภวัจน์ จิตรมนตรี รองผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมข้าราชการ กองบิน ๗ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1