นาวาอากาศเอก ปรัชญา ทิพยรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๗ (๑) เป็นประธานเปิดการประชุม Technical Conference ครั้งที่ ๓๗ โดยมีผู้แทนจาก FMV ตัวแทนสายวิทยาการช่างอากาศ ,สื่อสาร สรรพาวุธ และส่งกำลังบำรุง เข้าร่วมประชุมฯ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมโรงเก็บอากาศยาน ฝูงบิน ๗๐๒ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์

pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1 pic1 pic1 pic1
pic1